Polityka

Imigracja i asymilacja

Imigracja i asymilacja

Według amerykańskiego socjologa – Roberta Ezry Parka – konfrontacja poszczególnych grup etnicznych ma następujący przebieg: kontakt, gdzie następuje pierwsze zetknięcie się obcych sobie ludzi, po kontakcie grupy ze sobą rywalizują o dominację, a w końcu mniejszość asymiluje się z większym zbiorowiskiem.
Tę wymienioną wyżej teorię można zobaczyć na kilku przykładach europejskich, czy to próba integracji przybywających do Polski Ukraińców czy też głośnej kilka lat temu fali imigrantów przybywających w znacznej ilości do Europy zachodniej. Polacy oraz Ukraińcy jako że są zbliżeni ze sobą kulturowo będą lepiej się asymilować, stosując w tym wypadku schemat Margera można zaobserwować poszczególne jego fazy, tj. kontakt, który przechodzi w asymilację oraz amalgamację, a w rezultacie w pełną integrację. Idąc przykładem mniejszości etnicznych przebywających w Polsce warto wspomnieć o mniejszości niemieckiej i jej reprezentacji w sejmie, tutaj widać pluralizm egalitarny, również zaczerpnięty z podziału Marger’a. W tym wypadku przedstawiciele tej mniejszości mają zapewnione miejsca w parlamencie, a ich współrządzenie stanowi pluralizm zespołowy.

Jeżeli interesują cię wydarzenia polityczne w Bytomiu, koniecznie odwiedź serwis regionalny https://bytominfo.pl/.
Warto się również zastanowić jaki wpływ na umysły ludzi miała wcześniej wspomniana przeze mnie fala imigracyjna do Europy. W 2015 roku przybyło ponad milion migrantów, wśród nich byli uchodźcy z Syrii lub innych państw. Duży napływ obcej kulturowo ludności obudził wśród mieszkańców starego kontynentu różne skrajności, od bezwarunkowego udzielania pomocy po poczucie zagrożenia tożsamości i wartości europejskich. To uczucie strachu wynikało z tego, że przybywającymi byli częściej muzułmanie, a w ostatnich latach zwiększyła się liczba zamachów terrorystycznych przeprowadzanych przez różne grupy islamistyczne.
Ten obraz imigracji przyczynił się do negatywnego jej odbioru. Źle prowadzona polityka oraz brak zdecydowanych działań również nie przyniosło poprawy tej sytuacji. Możemy to zobaczyć na przykładzie obecnej sytuacji na granicy Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku, gdzie kilka tysięcy osób chcę przekroczyć granicę USA. Prezydent wysłał wojsko żeby patrolowało granicę, zostały postawione zasieki, również mieszkańcy miasta Tijuana zaczęli protestować przeciwko przebywającym na ich terenie imigrantom z Hondurasu.
Wydaje się, że kryzys migracyjny rozbudził na nowo obawy o własne bezpieczeństwo, ale również przyczynił się do nieufności wobec samych imigrantów, co doprowadziło do dalszych podziałów takich jak patrzenie na rasę, wiarę czy narodowość. Ten współczesny obraz kontaktów między obcymi sobie ludźmi pokazuje, że teoria Parka jest nadal aktualna.

O autorze