Polityka

Formy państwa we współczesnym świecie.

Formy państwa we współczesnym świecie.

Państwo w mniej więcej takiej formie, jak je postrzegamy współcześnie ukształtowało się w okresie nowożytności. Ludzie przestawili się na osiadły tryb życia przed mniej więcej 8000 laty. Najstarsze państwa powstały około 5000 lat temu i znacząco różniły się od demokracji liberalnej, ustroju praktykowanego dzisiaj w większości państw europejskich. Proces przejścia od zbiorowości plemiennej do dzisiejszej organizacji społeczeństwa to długa droga. Na przestrzeni wieków znacząco zmieniał się ogólny wzór tego, jak powinna wyglądać wspólnota. Większość współcześnie znanych form organizacji społecznej mają swoje ideowe źródło w starożytnej Grecji, kolebce naszej cywilizacji. Wymienić wśród nich można:

Polis – miasto – państwo, połączenie kilku sąsiadujących ze sobą obszarów we wspólny organizm państwowy. Społeczność tak rozumianego polis stanowili wolni obywatele, posiadający prawa do uczestnictwa w życiu politycznym. To oni decydowali, czy w danym polis panować będzie demokracja, czy ustrój arystokratyczny.

Oligarchia – w tego typu układzie władza pozostaje w rękach stosunkowo mało liczebnej grupy, ludzi najbogatszych. Przekazywanie urzędów opiera się na zasadzie dziedziczenia.

Demokracja – forma najlepiej nam znana dziś, przysłowiowe “rządy ludu”. Ustrój oparty na woli suwerennego narodu.

Monarchia – władzę sprawuje monarcha, który władzę odziedziczył lub został wybrany w elekcji. Sprawuje ją zazwyczaj dożywotnio, chyba że sam się jej zrzeknie. Przy czym wyróżnia się kilka typów monarchii: despotyczną, patrymonialną, stanową i absolutną.

Istnieją też bardziej opresyjne formy państwa, takie jak autorytarne lub totalitarne. Historia przebiega pod znakiem tego typu nadużyć. Choć nie zwracamy na co dzień na to uwagę, w niektórych częściach są praktykowane także dzisiaj.

Warto znać różne formy państwa, by móc lepiej docenić obecny. Często traktujemy demokrację jako coś oczywistego, danego na zawsze. Warto jednak pamiętać, że kwestia prawidłowego funkcjonowania ustroju to sprawa nas wszystkich. W tym celu powinniśmy dbać o to, by być świadomymi obywatelami, wyuczonymi na nadużycia. Życie polityczne w znaczący sposób wpływa na życie codzienne każdego z nas, dlatego nie powinniśmy tej sfery wyrzucać z naszej świadomości i żywo się nią interesować. Dla własnego dobra. Mówi się, że nawet jeśli nie interesujesz się polityką, to prędzej czy później polityka zainteresuje się tobą. Chcesz być na bieżąco z polityką w Bielsku? Odwiedź portal https://halobielsko.pl/.

O autorze