Polityka

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju a wyzwania współczesności

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju a wyzwania współczesności

Rola wielkich organizacji w naszym życiu jest nieoceniona. Regulują one wiele sfer ludzkiej działalności i kształtują warunki, w których żyjemy. Przykładem takiej organizacji jest OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Współczesna gospodarka a OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) to międzynarodowa organizacja, która pracuje nad tworzeniem lepszych polityk na rzecz lepszego życia. Misją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jest promowanie polityk, które poprawią dobrobyt gospodarczy i społeczny ludzi na całym świecie. … OECD stanowi forum, na którym rządy mogą współpracować w celu wymiany doświadczeń i poszukiwania rozwiązań wspólnych problemów. Głównym celem OECD jest poprawa światowej gospodarki i promocja światowego handlu. Zostało to osiągnięte poprzez. Umożliwia rządom różnych krajów współpracę w poszukiwaniu rozwiązań wspólnych problemów.

OECD – co powinieneś wiedzieć?

Organizacja, mimo wszystkich swoich zalet, ma wpływ na rosnącą niestabilność zatrudnienia. Propaguje rozwój kształcenia wśród młodych, nie uwzględniając jednak kosztów nauki. Stara się też wymusić na państwach członkowskich ograniczenie rent z tytułu niezdolności do pracy. Rozwiązania te mogą być korzystne dla gospodarki, jednak z perspektywy życia ludzi prowadzić mogą do katastrofy. Ograniczanie deficytów budżetowycj, prywatyzacja usług społecznych i dążenie do elastyczności rynków roztacza nad milionami pracowników niezbyt ciekawą perspektywę.

Organizacje takie jak OECD są odpowiedzią na powstanie globalnego systemu rynkowego. Przyszłość będzie przebiegać pod znakiem hegemonii sektora finansowego i bankowego. Wiązać się to będzie z rosnącymi nierównościami i niestabilnością. Skutkować to będzie pogorszeniem się sytuacji ogromnym mas ludzkich. Według Wydziału Polityki Społecznej i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych „nierówności w dystrybucji dochodów i dostępie do zasobów produkcyjnych, podstawowych usług socjalnych, możliwości, rynków i informacji narastają na całym świecie, często powodując i pogłębiając ubóstwo.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – podsumowanie

Poprzez kierowanie siłami gospodarczymi OECD ma ogromny wpływ na kształt społeczeństwa. Logika organizacji staje się oferować niedostateczną odpowiedź na wyzwania współczesności i przyszłości.

Więcej artykułów dotyczących polityki znajdziesz w serwisie https://www.polityka24.pl/.

O autorze