Polityka

Czym jest system rotacji prawa głosu i na czym polega?

Czym jest system rotacji prawa głosu i na czym polega?

Europejski Bank Centralny, który prowadzi politykę pieniężną strefy euro, jest bankiem ogólnoeuropejskim. Oznacza to, że każdy członek strefy euro może dziś zabrać w nim głos. Jest to jednak regulowane odpowiednimi przepisami, w związku z czym powstało tzw. rotacyjne prawo głosu. O czym mowa i na czym ono polega?

Dlaczego rotacja prawa głosu?

System rotacji dotyczy podziału prawa głosu między członków Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Rada Prezesów jest najwyższym organem decyzyjnym EBC i odpowiada za ustalanie stóp procentowych i prowadzenie polityki pieniężnej oraz pośrednie ustalanie kursu euro. Składa się z sześciu członków Zarządu i 19 prezesów narodowych banków strefy euro. Przystąpienie Litwy do strefy euro w 2015 roku spowodowało zmianę praw głosu, zgodnie z decyzją Rady Prezesów z grudnia 2002 roku – to na jej podstawie dziś funkcjonuje Rada Prezesów i cały EBC.

Skąd potrzeba rotacji prawa głosu?

Jest to mechanizm, który pomaga utrzymać zdolność Rady Prezesów do działania w sytuacji stopniowego wzrostu liczby krajów strefy euro i związanego z tym wzrostu liczby członków Rady Prezesów. Przepisy przewidują tu rolę każdego, więc każdy może znaleźć się w Radzie. System rotacji musiał zostać wdrożony, gdy przepisy o Unii Europejskiej uznały to za konieczne, a więc gdy członków będzie więcej niż 18. To stało się 1 stycznia 2015 roku, kiedy Litwa stała się częścią strefy euro. W ten sposób przepis stał się aktywny.

Od czego zależy prawo głosu w danym miesiącu?

Kraje strefy euro są podzielone na grupy według wielkości ich gospodarek i sektora finansowego. W celu ustalenia, do której grupy należy każdy z prezesów narodowego banku, należy skonsultować wskaźniki gospodarcze. Pięć krajów z najwyższym wynikiem, a są to obecnie Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania oraz Holandia, ma łącznie cztery prawa głosu. Wszystkie pozostałe, czyli 14 krajów, ma łącznie 11 praw głosu. Prezesi korzystają z tych praw w każdym miesiącu, czyli z piątki nie głosuje jeden, a z czternastu trzech. Nie ma wówczas wpływu na uchwały zmieniające politykę pieniężną oraz kurs euro i inne wskaźniki. Jeżeli interesujesz się newsami politycznymi, koniecznie odwiedź stronę https://www.gorzowinfo.pl/.

O autorze