Polityka

Kryzys demokracji? Utowarowienie polityki, wzrost ekonomicznej niepewności i populizm.

Kryzys demokracji? Utowarowienie polityki, wzrost ekonomicznej niepewności i populizm.

Panuje powszechne przekonanie, że mamy do czynienia z kryzysem demokracji. Postępujące utowarowienie polityki prowadzi do jej uwątlenia. Paradoksalnie, nierzadko to wybrani w demokratycznych wyborach przywódcy stanowią największe zagrożenie dla stabilności tego systemu, świadomie wykorzystując jego niedoskonałość. Sam charakter ustroju demokratycznego zdaje się w naturalny sposób warunkować dopuszczanie do zabiegów mających na celu masową perswazję.

Kondycji demokracji nie wspomaga także technologiczny i komunikacyjny kontekst, w jakim się obecnie znajdujemy. Media stają się więc niebezpiecznym narzędziem, nie tylko bowiem rozprzestrzeniają, ale ze względu na specyfikę funkcjonowania wzmacniają przekaz, zwłaszcza gdy znajdują się w posiadaniu władz państwowych lub określonych grup interesu politycznego. O powodzeniu kampanii politycznej decyduje dziś przede wszystkim PR i kampanie reklamowe. Specjaliści od wizerunku dbają o to, by dany polityk był najlepszą marką niezależnie od tego, czy głosi słuszne idee. Politycy są coraz częściej przedstawicielami wielkiego biznesu. Każda korporacja lub stowarzyszenie handlowe może dokonywać nielimitowanych wpłat na rzecz kampanii politycznych.

Sytuacja ekonomiczna i kulturowa, w której obecnie jesteśmy, to duże wyzwanie dla demokracji. Akty polityczne pozostają silnie uzależnione od sytuacji bytowej i uczuć, jakie w związku z nią towarzyszą jednostce. W sytuacji, w której większość ludzi żyje w stanie permanentnej niepewności, radykalne ruchy polityczne zyskują na popularności. Mamy obecnie do czynienia z erozją takich umiarkowanych ugrupowań politycznych jak socjaldemokracja.

O sytuacji ekonomicznej i politycznej w Tychach możesz przeczytać na stronie https://halotychy.pl/.

Kryzysy gospodarcze i współwystępujące z nimi niepokoje stanowią bezpośrednie zagrożenie dla stabilności i jakości ustroju. Problemy takie jak bieda, niemożność osiągnięcia awansu społecznego, rosnące bezrobocie czy też pogarszające się warunki na rynku pracy stają się bezpośrednim źródłem frustracji i nieustannej niepewności o przyszłość. Znajdujący się w niekorzystnym położeniu ludzie tracą wiarę w skuteczność funkcjonowania instytucji w
ich dotychczasowej formie. Trudno zaprzeczyć, że sytuacja finansowa to jeden z głównych elementów składających się na ludzki dobrostan. Posiadanie pewnej stabilności i bezpieczeństwa konieczne jest to tego, by jednostka mogła pełni realizować swój potencjał, zarówno w wymiarze osobistym, jak i obywatelskim. Uelastycznienie rynku pracy spowodowało powstanie masy prekariuszy, podatnych na radykalne przekazy.

Utowarowienie i komercjalizacja polityki prowadzi do osłabienia demokracji. Stanowi to duże wyzwanie dla współczesnych społeczeństw. Zdobywający w ostatnich latach popularność populizm niepokoi demokratów. Populizm to nazwa pewnego rodzaju ruchu politycznego. Populiści zazwyczaj próbują odróżnić zwykłych ludzi od „elitarnych”. Chcą w ten sposób pomóc zwykłym ludziom w zdobyciu części praw i przywilejów elit. Odbywa się to zazwyczaj poprzez stosowanie wykluczającej retoryki. Dyskryminacja pewnych grup społecznych od zawsze stanowi duże zagrożenie dla demokracji.

O autorze