Polityka

Nadużycia polityków w polityce gospodarczej – stronnicze regulacje i korupcja. Jak z nimi walczyć?

Nadużycia polityków w polityce gospodarczej – stronnicze regulacje i korupcja. Jak z nimi walczyć?

Rządy, tak jak rynki, także podejmują błędne decyzje. Dzieje się tak, gdy interwencja rządu w gospodarkę powoduje nieefektywną alokację zasobów i spadek dobrobytu gospodarczego. Na decyzje gospodarcze polityków wpływa wiele czynników, wiele z nich może prowadzić do pewnych doskonałości.

Wiele z nich dotyczy różnego rodzaju regulacji. Jedną z powszechnie występujących niedoskonałości rządu jest sytuacja, w której organy regulujące branże stają się przychylne przedsiębiorstwom, które mają regulować. Rządy stają się wtedy przychylne konkretnemu typowi firm, stawiając na drugim miejscu społeczne konsekwencje ich działalności.

Przeciwieństwem przejmowania regulacji jest „teoria interesu publicznego” – koncepcja, że ​​regulacje rządowe mogą wpływać na monopole, aby działały w interesie publicznym.

Politycy nie zawsze okazują się być kompetentni do podejmowania decyzji biznesowych. Politycy mogą mieć słabe informacje na temat rodzaju świadczonych usług. Regulator może polegać na informacjach pochodzących z firmy, która naturalnie stara się przedstawić swoją działalność w jak najlepszym świetle. Decyzje podejmowane dla krótkoterminowych korzyści politycznych – zamiast zdrowej ekonomii.

Powszechne jest także istnienie różnych grup interesu. Wiele rodzajów przedsiębiorstw posiada specjalne ulgi podatkowe dla swojej branży; utrudnia to reformę systemu podatkowego i prowadzi do nierówności – biznes o tych samych dochodach może być traktowany inaczej.

Samorządy polityczne często wykazują inicjatywę, która ma wpływ na politykę miasta https://rudainfo.pl/samorzad-rudy-slaskiej-z-kara-od-wojewodzkiego-inspektoratu-ochrony-srodowiska-w-katowicach/.

Pojawia się także zagrożenie korupcji. Korupcja to nieuczciwe zachowanie osób sprawujących władzę, takich jak menedżerowie. W przeszłości mieliśmy do czynienia z wieloma przypadkami korupcji. Wzbudza ona zawsze wiele kontrowersji. Formy korupcji są różne, ale mogą obejmować przekupstwo, lobbing, wymuszenia, kumoterstwo, nepotyzm, zaściankowość, patronat, przekupstwo, przekupstwo i malwersacje. Jednym z przejawów korupcji jest właśnie przekierowywanie funduszy. Ponieważ korupcja powoduje zakłócenia fiskalne i przekierowuje pieniądze przeznaczone na ważne społecznie cele oraz osłabia świadczenie usług, zwykle najbardziej cierpią biedni. Nierówność dochodów wzrosła w większości krajów, w których występuje wysoki poziom korupcji.

Rola państwa w gospodarce jest ważna. Rządy zapewniają ramy prawne i społeczne, utrzymują konkurencję, zapewniają dobra i usługi publiczne, redystrybuują dochody, korygują efekty zewnętrzne i stabilizują gospodarkę. Nierzadko jednak politycy dopuszczają się nadużyć. Nie można tego faktu ignorować.

Mówi się o kilku możliwościach zapobiegania nadużyć polityków. Można np. przekazać określone decyzje do podmiotów spoza polityki. Popularną opcją jest także zmniejszenie zasięgu decyzji politycznych, w skrócie: zmniejszenie roli rządu w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa. Inną polityką jest próba zachęcania do partnerstw publiczno-prywatnych. Walka z korupcją i nadużyciami systemu ma kluczowe znaczenie dla przywrócenia zaufania ludzi.

O autorze