Polityka

Lobbying – kiedy biznes wchodzi w relacje ze sferą władzy. Czy to legalne?

Lobbying – kiedy biznes wchodzi w relacje ze sferą władzy. Czy to legalne?

Istnieje szerokie spektrum opinii na temat roli lobbingu w społeczeństwach demokratycznych.
Trudno zaprzeczyć, że takie organy jak instytucje rządowe, samorządowe i ogólnie polityczne aktywnie oddziałują na życie gospodarcze. To one określają, co firmie wolno, a co przekracza normy prawidłowej działalności. Otoczenie polityczno-prawne jest niezwykle ważne i każdy menedżer powinien być w nim odpowiednio zorientowany. Jednak skala tego, jak duży wpływ na biznes ma polityka sprawia, że firmy chcą wejść w bliższy kontakt ze sferą władzy. Na globalnym rynku bycie konkurencyjnym oznacza coraz większą możliwość wywierania nacisku na rząd – na przykład poprzez lobbying.

Lobbing to wszelkie próby wywarcia wpływu na decyzje rządu przez osoby fizyczne lub prywatne grupy interesu. Lobbing oznacza komunikowanie się z dowolnym urzędnikiem władzy ustawodawczej lub wykonawczej w celu wywarcia wpływu na działania ustawodawcze lub administracyjne lub w sprawie głosowania. Lobbing w jakiejś formie jest nieunikniony w każdym systemie politycznym.
Lobbing nie wiąże się w żaden sposób z transferem pieniędzy. Głównym celem lobbystów jest przekonanie polityków (zwłaszcza legislatorów) do uchwalania/głosowania projektów ustaw lub tworzenia prawa w celu zaspokojenia interesów niektórych grup lub osób. Przedsiębiorstwa zatrudniają doradców politycznych, których zadaniem jest utrzymywanie relacji z rządem. Usług takich dostarczają przede wszystkim firmy konsultingowe. W zależności od kontekstu politycznego i strategii firmy, firma może zdecydować się na zatrudnienie wyspecjalizowanych lobbystów-konsultantów lub, alternatywnie, firma może stworzyć stajnię wewnętrznych lobbystów, aby bezpośrednio wspierać interesy firmy.

Niektóre grupy interesu, które próbują wpływać na politykę rządową, ustawodawstwo i priorytety, nie uważają się za lobbystów, a zamiast tego przedstawiają swoją działalność jako rzecznictwo, sprawy publiczne lub reprezentację interesów. Dlatego granica wyznaczająca co jest lobbyingiem, a co nim nie jest, jest bardzo umowna. Jeżeli interesujesz się polityką w Kielcach, koniecznie odwiedź serwis regionalny https://halokielce.pl/.

Lobbing nie jest działalnością korupcyjną per se. Lobbying można uznać za część rytuału wolnego rynku – w tym sensie nie jest niczym nielegalnym. Chociaż może budzić moralny sprzeciw wśród pewnych grup, jest to po prostu kolejna metoda komunikowania się biznesu z elitami politycznymi. Dzięki lobbyingowi firmy mają realny wpływ na formułowanie polityki rządu i mogą bronić w tym kontekście swoich interesów. Jeśli postrzegać lobbying jako jedną z form otwartej polityki, to wpisuje się on w praktykę demokratyczną. Lobbing, specyficzny element komunikacji marketingowej firm i strategii public relations, jest coraz częściej uznawany za obszar do badania funkcjonowania zaawansowanych demokracji.

 

O autorze