Polityka

Zarządzanie euro – waluta od strony praktycznej

Zarządzanie euro – waluta od strony praktycznej

Dziś euro jest drugą najczęściej używaną walutą w globalnych transakcjach finansowych. Według danych stanowi około 39% jego wartości. W zestawieniu tym nie ma jednak płatności w strefie euro. Euro jest również atrakcyjną walutą rezerwową dla innych krajów. W 2017 roku około 20% światowych rezerw utrzymywano w euro. A jak wygląda zarzadzanie tą popularną jednostką monetarną?

 

Nadrzędna władza

 

Stopy procentowe w strefie euro wpływają zarówno na rozwój gospodarczy, jak i stabilność cen. Wszystkie codzienne ruchy walut i transakcje wymiany wymagają pewnej formy zarządzania: zarządza nimi niezależny Europejski Bank Centralny (EBC) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. EBC działa jako bank centralny 19 krajów Unii Europejskiej, które przyjęły euro. Koncentruje się na utrzymaniu stabilności cen i sile nabywczej wspólnej waluty.

 

Kwestie praktyczne

 

Za pobór podatków odpowiadają państwa członkowskie, a każdy kraj decyduje o budżecie. Rządy państw członkowskich opracowały jednak wspólne zasady zarządzania finansami publicznymi. Co do emisji monet i banknotów, to od 2002 roku banki centralne krajów strefy euro wspólnie emitują banknoty euro. Każda z nich odpowiada za udział w całkowitej rocznej emisji jednego lub większej liczby nominałów banknotów euro. Odpowiedzialność za wybicie monet euro spoczywa na poszczególnych rządach krajów strefy euro. W ten sposób także kursy wymiany są zależne od tych krajów. Jest to dzieło wspólne.

Zwalczanie podrabiania waluty

Zabezpieczenia odgrywają istotną rolę w projektowaniu monet i banknotów euro. Od czasu wprowadzenia wspólnej waluty podrabianie towarów w strefie euro jest stosunkowo niskie. Zarówno banknoty, jak i monety euro emitowane w krajach strefy euro. Mają one określoną formę, są używane jako waluta w całej strefie euro, więc są też łakomym kąskiem dla fałszerzy. Konieczne jest zatem uzgodnienie wspólnych zasad i koordynacja walki z fałszowaniem, aby zapewnić ten sam poziom ochrony euro we wszystkich krajach. Unijna polityka przeciwdziałania fałszerstwom opiera się przede wszystkim na współpracy. Zresztą, właśnie tego uosobieniem jest euro. Budżet obywatelski jest dobrym przykładem zastosowania polityki monetarnej w praktyce https://rybnikinfo.pl/2022/03/09/rusza-kolejna-edycja-budzetu-obywatelskiego-w-rybniku/.

O autorze