Polityka

Autarkia – samowystarczalność gospodarki. Czy wolny handel jest lepszy?

Autarkia – samowystarczalność gospodarki. Czy wolny handel jest lepszy?

Autarkia to strategia gospodarcza, która budzi dużo kontrowersji. Autarkia, ekonomiczny system samowystarczalności i ograniczonego handlu. Mówi się, że kraj jest w stanie całkowitego autarkii, jeśli ma zamkniętą gospodarkę, co oznacza, że ​​nie prowadzi handlu międzynarodowego z żadnym innym krajem.

Autarkia odnosi się do narodu działającego w stanie samodzielności. Autarkia to polityka gospodarcza mająca na celu zamkniętą gospodarkę i zakaz handlu zewnętrznego. W praktyce polityka autarkii może odnosić się do prób zmniejszenia zależności kraju od handlu zewnętrznego. Na przykład nakładanie ceł i kwotowań może ograniczać handel, nawet jeśli nie można go całkowicie znieść. Autarkia ma pewne podobieństwa do merkantylizmu. Merkantylizm to filozofia ekonomiczna, której celem jest ograniczenie importu oraz gromadzenie bogactwo w ramach granic państwa. Odwiedź stronę https://sosnowiecinfo.pl, aby dowiedzieć się nieco więcej na temat polityki Sosnowca.

W jaki sposób działa?

Nie jest to rozwiązanie cieszące się dużą popularnością w dzisiejszych czasach. Dziś kompletne autarkii ekonomiczne są rzadkością. Możliwym przykładem obecnej autarkii jest Korea Północna. Uważa się to za rozwiązanie nieefektywne. Koncepcja wolnego handlu jest prawdopodobnie podstawową funkcją, która umożliwia silnym krajom wzmocnienie się. Pozwala także krajom rozwijającym się na przekształcenie ich systemów politycznych i gospodarczych w systemy przynoszące korzyści ich obywatelom.

Wolny handel, znany także pod pojęciem leseferyzm to polityka, zgodnie z którą rząd nie dyskryminuje importu ani nie ingeruje w eksport poprzez stosowanie ceł lub subsydiów. Przepływ towarów i kapitału jest swobodny. Wprowadzenie wolnego handlu do społeczeństwa zawsze działa na lepsze. Gospodarki autarkii są znacznie mniej wydajne w wytwarzaniu towarów niż kraje handlujące, obywatele są mniej zadowoleni, a konsumpcja i produkcja towarów są znacznie droższe niż w krajach korzystających z wolnego handlu.

O autorze